standpunt
belang
verwijt
wens
dit niet
wat wel
verleden
toekomst
de ander moet
dit heb ik nodig
verlies
investering
blokkade
ervaring
schuld
verantwoordelijkheid
ontlopen
exploreren
risico
kans
angst
vertrouwen
verzet
aanvaarding
weerstand
behoefte

Mediation

Mediation is het in gezamenlijke opdracht van partijen door een onafhankelijke neutrale derde begeleide proces, dat als doel heeft partijen in onderling overleg willens en wetens en weloverwogen de door hen gedeelde norm te laten (her)vinden, waar die ontbreekt terwijl daar bij partijen wel behoefte aan is.

Voor mediation zie ook Home.